DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN QUẬN vòng 2

Go down

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN QUẬN vòng 2

Bài gửi by mercury hydragyrum on Sat Jan 14, 2012 9:20 am

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN QUẬN
HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - NĂM HỌC: 2011-2012

TT Họ và Tên "Ngày
sinh" "Nơi
sinh" Trường Lớp "Môn
thi"

1 Phan Diệu Hiền 19/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Văn
2 Trần Trọng Khang 28/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Văn
3 Phạm Bảo Ngọc 08/07/1997 Nam Định Nguyễn Du 9/5 Văn
4 Nghiêm Nam Phương 14/04/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/7 Văn
5 Nguyễn Hoàng My 12/15/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Văn
6 Vương Yến Nhi 02/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Văn
7 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 15/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Văn
8 Nguyễn Anh Thy 10/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Văn
9 Trần Ngọc Trâm 24/05/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/7 Văn
10 Nguyễn Thị Thu Trang 16/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Văn
11 Phạm Hà My 35536 Thái Bình Phạm Văn Chiêu 9/5 Văn
12 Phạm Khánh Linh 25/05/1997 Thái Bình Nguyễn Du 9/4 Văn
13 Đinh Thị Anh Thư 35499 Long An Phạm Văn Chiêu 9/5 Văn
14 Lê Thị Quỳnh Trâm 21/11/1997 Quảng Nam Nguyễn Du 9/4 Văn
15 Phan Thị Phương Hiền 8/22/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Văn
16 Bùi Thị Hà My 35451 Quảng Ninh Phạm Văn Chiêu 9/5 Văn
17 Nguyễn Gia Phú 3/14/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/5 Văn
18 Nguyễn Phạm Thanh Xuân 35433 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Văn
19 Nguyễn Thị Trường An 3/6/1997 TP.HCM Tây Sơn 9a8 Văn
20 Đào Phương Uyên 18/06/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Văn
21 Tống Thị Vân 9/27/1997 Bắc Ninh Nguyễn Văn Nghi 9/7 Văn
22 Lê Hồng Ngọc 26/01/1997 Bến Tre Nguyễn Du 9/7 Sử
23 Nguyễn Thùy Linh 12/11/1997 Bình Phước Nguyễn Du 9/4 Sử
24 Nguyễn Lê Ngọc Anh 07/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Sử
25 Nguyễn Thị Thủy Tiên 15/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Sử
26 Phạm Việt Hải 09/02/1997 Quảng Ngãi Thông Tây Hội 9/1 Sử
27 Nguyễn Trần Thanh Thương 01/07/1997 TP.HCM Thông Tây Hội 9/1 Sử
28 Đỗ Nữ Thái Quỳnh Anh 07/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Sử
29 Hoàng Trần Kim Khánh 03/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Sử
30 Võ Minh Triệu Luân 14/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Sử
31 Trần Anh Duy 26/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Sử
32 Nguyễn Đặng Thanh Hoàng 26/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Sử
33 Nguyễn Đăng Quang 08/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Sử
34 Huỳnh Đặng Ngọc Hiền 26/06/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Sử
35 Phạm Mai Hương 28/10/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Sử
36 Giang Ngọc Kiều Vỹ 11/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Sử
37 Vũ Thị Ánh Hồng 10/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Sử
38 Nguyễn Bảo Hân 05/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Sử
39 Lê Thị Thu Hiền 24/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Sử
40 Ngụy Tiểu Quân 35528 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/7 Địa
41 Dương Lê Thành 22/01/1997 Bình Định Nguyễn Du 9/5 Địa
42 Đỗ Huỳnh Mỹ Linh 13/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Địa
43 Phan Quốc Vinh 35551 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/11 Địa
44 Nguyễn Hoàng Vũ 35753 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Địa
45 Phạm Hoàng Đức Thiệu 08/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Địa
46 Hoàng Thị Mỹ Duyên 26/11/1997 Bình Thuận Gò Vấp 9/2 Địa
47 Lưu Vũ Bảo Trân 35493 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/1 Địa
48 Nguyễn Thanh Trúc 04/09/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Địa
49 Vũ Mạnh Hoàng Luân 03/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Địa
50 Nguyễn Phan Vũ Trúc 01/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Địa
51 Lưu Ngọc Bảo Châu 01/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Địa
52 Nguyễn Hoàng Dung 24/06/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/3 Địa
53 Trần Minh Hoàng 35463 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/1 Địa
54 Lê Thị Thu Hương 05/09/1997 Nam Định Gò Vấp 9/1 Địa
55 Phan Thị Thùy Linh 20/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Địa
56 Nguyễn Dương Mỹ Nguyên 09/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Địa
57 Nguyễn Tiến Lộc 07/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Địa
58 Lê Quỳnh Hương 04/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Anh
59 Hồ Nguyễn Diệu Thi 21/1/1997 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/2 Anh
60 Phạm Lê Dung 19/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Anh
61 Lâm Hồng Xuân Nhi 22/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Anh
62 Vy Tuấn Nghĩa 16/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Anh
63 Đỗ Gia Thụy 17/01/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/10 Anh
64 Nguyễn Hạnh Huyền My 15/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Anh
65 Phạm Thị Mỹ Hương 05/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Anh
66 Ngô Quang Diệu 11/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Anh
67 Lê Trần Thùy Trang 12/12/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/7 Anh
68 Nguyễn Lưu Phương 35684 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/1 Anh
69 Nguyễn Công Thanh Tâm 18/11/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Anh
70 Lưu Đình Phương Thảo 9/10/1997 Bình Định Phạm Văn Chiêu 9/5 Anh
71 Nguyễn Thanh Uyên 09/07/1997 Bình Định Nguyễn Du 9/7 Anh
72 Trần Thị Băng Thanh 02/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Anh
73 Nguyễn Lê Phú Thịnh 26/10/1997 TP.HCM Phạm Văn Chiêu 9/1 Anh
74 Hoàng Gia 31/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Anh
75 Hà Phương Nhi 16/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Anh
76 Võ Hoàng Bích Trâm 35609 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/7 Anh
77 Phạm Anh Quang 16/05/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/3 Anh
78 Nguyễn Sáng Tuệ 26/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Anh
79 Trần Đoan Khanh 20/02/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/7 Anh
80 Đặng Ngô Nhật Trường 28/03/1997 TP.HCM Phạm Văn Chiêu 9/1 Anh
81 Nguyễn Hồ Thiên Cơ 19/06/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Anh
82 Phạm Minh Khang 24/06/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Toán
83 Ngô Thành Hiếu 28/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Toán
84 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 28/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Toán
85 Nguyễn Cảnh Thành 30/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Toán
86 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Toán
87 Lê Hoàng Phúc 17/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Toán
88 Nguyễn Lê Thành Thái 35582 Nha Trang Nguyễn Văn Trỗi 9/7 Toán
89 Đinh Hoàng Phương Duy 14/06/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Toán
90 Phạm Bình Minh Hoàng 28/08/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/3 Toán
91 Dương Văn Trường 04/11/1997 Hà Tĩnh Gò Vấp 9/8 Toán
92 Lê Hoàng Ân 17/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Toán
93 Huỳnh Ngọc Kim Ngân 28/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Toán
94 Tôn Thất Minh Quang 08/11/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Toán
95 Đặng Quốc Tuyển 20/01/1997 Bình Định Nguyễn Du 9/5 Toán
96 Nguyễn Nguyên Long 04/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Toán
97 Nguyễn Trí Tín 35684 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Toán
98 Đỗ Anh Việt 24/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Toán
99 Trần Bảo Song Ngân 31/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Toán
100 Hồ Trọng Nhân 09/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Toán
101 Trần Ngọc Thanh Thư 35773 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/8 Toán
102 Nguyễn Lê Mạnh Hải 08/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Toán
103 Lương Hoàng Nam 35786 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/7 Toán
104 Nguyễn Sỹ Khánh 01/06/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Lý
105 Thái Ngọc Hiếu 10/04/1997 Thừa Thiên Huế Nguyễn Du 9/6 Lý
106 Phạm Vũ Linh 04/10/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/7 Lý
107 Trần Thị Nhung 11/10/1997 Vĩnh Phúc Phạm Văn Chiêu 9/6 Lý
108 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 35759 Đắk Lắk Phạm Văn Chiêu 9/6 Lý
109 Nguyễn Ngọc Hoàng Đại 21/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Lý
110 Đặng Xuân Thành 02/05/1997 TP.HCM An Nhơn 9/2 Lý
111 Lê Như Gia Bình 25/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Lý
112 Đỗ Đoàn Khánh Hảo 13/07/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/1 Lý
113 Bạch Minh Nam 35468 Bình Thuận Tây Sơn 9a1 Lý
114 Nguyễn Hồng Kim Quyên 20/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Lý
115 Trần Trung Hiếu 29/11/1997 TP.HCM Phạm Văn Chiêu 9/1 Lý
116 Lê Thị Hương 12/23/1997 Bắc Ninh Phạm Văn Chiêu 9/7 Lý
117 Phạm Thu Nam 06/091997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Lý
118 Nguyễn Ngọc Thanh 35630 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/4 Lý
119 Lê Quang Đại 06/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Lý
120 Nguyễn Đăng Khoa 21/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Lý
121 Nguyễn Minh Thuận 28/04/1997 Bắc Giang Gò Vấp 9/1 Lý
122 Tạ Quang Huy 16/01/1997 Ninh Bình Phạm Văn Chiêu 9/1 Lý
123 Nguyễn Ngọc Quang Hiệp 03/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Lý
124 Lâm Tuấn Hùng 26/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Lý
125 Nguyễn Triều Hoàng Quân 14/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Hóa
126 Lê Bá Khoa 27/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Hóa
127 Phạm Đức Linh 23/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Hóa
128 Vương Vân Nhi 02/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Hóa
129 Đoàn Quang Đức 35432 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/1 Hóa
130 Đỗ Tấn Khoa 35776 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/1 Hóa
131 Lê Kim Ngọc 09/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Hóa
132 Lê Minh Đăng 8/25/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Hóa
133 Phạm Thị Kim Xuân 05/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Hóa
134 Cổ Ngọc Đăng 28/10/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Hóa
135 Mai Ngọc Anh 13/12/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Hóa
136 Huỳnh Vũ Hoàng Thư 02/07/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Hóa
137 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 14/05/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/4 Hóa
138 Nguyễn Thiên Khôi 11/09/1997 Hưng Yên Nguyễn Du 9/8 Hóa
139 Trần Hà Phương Anh 15/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Hóa
140 Nguyễn Bá Duy Linh 09/01/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/4 Hóa
141 Nguyễn Nguyên Phương Thảo 9/12/1997 Quảng Nam Phạm Văn Chiêu 9/6 Hóa
142 Nguyễn Thị Bích Huyền 23/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Hóa
143 Nguyễn Hải Thiên 03/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Hóa
144 Nguyễn Trọng Nhân 11/11/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Hóa
145 Nguyễn Thị Thảo Vy 35526 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Hóa
146 Nguyễn Thị Kiều Oanh 35704 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/5 Sinh
147 Nguyễn Thanh Ngân 05/08/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Sinh
148 Nguyễn Vương Thanh Duy 05/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Sinh
149 Nguyễn Đức Tùng 15/03/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/6 Sinh
150 Nguyễn Minh Anh 06/04/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Sinh
151 Đặng Mỹ Phụng 01/01/1997 Đồng Nai Thông Tây Hội 9/1 Sinh
152 Nguyễn Hoàng Phương Anh 30/10/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Sinh
153 Hà Mạnh Khang 05/01/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Sinh
154 Trương Tuấn Sang 23/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Sinh
155 Kim Nguyễn Mai Thy 11/06/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Sinh
156 Dương Bá Toản 7/24/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Sinh
157 Trần Thương Thương 7/14/1997 Lâm Đồng Phạm Văn Chiêu 9/5 Sinh
158 Phạm Đặng Mỹ Linh 05/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Sinh
159 Nguyễn Thị Tú Minh 26/02/1997 Gia Lai Thông Tây Hội 9/4 Sinh
160 Trần Gia Huy 18/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/4 Sinh
161 Trần Ngọc Tú Anh 24/07/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Sinh
162 Nguyễn Thị Hồng Phúc 06/07/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/1 Sinh
163 Dương Trọng Nam Long 28/06/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Sinh
164 Đỗ Thị Minh Huế 9/10/1997 Hà Nam Phạm Văn Chiêu 9/5 Sinh
165 Bùi Vịnh Nghi 14/09/1997 TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi 9/7 Sinh
166 Đặng Thị Bích Hạnh 1/26/1997 Nghệ An Phạm Văn Chiêu 9/6 Sinh
167 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 01/08/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/7 Sinh
168 Nguyễn Sinh Cung 04/09/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/5 Tin
169 Phạm Quang Kiệt 08/02/1997 Đà Nẵng Nguyễn Du 9/6 Tin
170 Lý Quốc Đạt 25/05/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/1 Tin
171 Phạm Thành Đức 17/03/1997 TP.HCM Phan Tây Hồ 9/9 Tin
172 Vũ Lê Hoàng Minh 27/03/1997 Bình Thuận Nguyễn Du 9/3 Tin
173 Võ Gia Vũ 13/06/1997 Tp.HCM Phạm Văn Chiêu 9/6 Tin
174 Đinh Lê Duy Minh 35799 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Tin
175 Phan Minh Huy 13/07/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/3 Tin
176 Lê Diễm Phúc 20/02/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/2 Tin
177 Bùi Phúc Hồng Yến 02/10/1997 TP.HCM Gò Vấp 9/8 Tin
178 Trần Đoàn Kim Khánh 35453 Đà Nẵng Phạm Văn Chiêu 9/6 Tin
179 Lê Thị Thanh Vân 5/24/1997 Tp.HCM Nguyễn Du 9/8 Tin

Tổng cộng danh sách có: 179 học sinh được chọn vào đội tuyển
Gò Vấp, ngày 10 tháng 01 năm 2012
KT.TRƯỞNG PHÒNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Đỗ Thị Hoa

avatar
mercury hydragyrum
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy

Tổng số bài gửi : 262
Join date : 05/11/2011
Age : 21

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết